Konkurentnost i kohezija

Kvalitetu tvrtke Proton EE-Elektronika d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

„Jačanje konkurentnosti tvrtke Proton EE-Elektronika ulaganjem u web stranicu“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja, osnaživanja tržišne pozicije i vidljivosti  tvrtke Proton EE-Elektronika kroz izradu web stranice, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u izradu nove web stranice. Cilj iste je bio povećati vlastitu konkurentnost primjenom mrežnih marketinških rješenja čime su se stvorili preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što generira potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja došlo je do (između ostalog):

  • Povećanja produktivnosti za 25%.
  • Povećanja prihoda od prodaje i ostvarenja prihoda od izvoza.
  • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
  • Smanjenja operativnih troškova za marketing (20%) boljom analitikom stranice.
  • Bolje iskoristivosti i lakše navigacije izradom funkcionalne web stranice (s kvalitetnim i dostupnim informacijama).
  • Stvaranja responzivne web stranice koja je doprinijela povećanju broja posjetitelja.
  • Poveznicama na profile tvrtke na društvenim mrežama, stvorila se mogućnost zahvaćanja više klijenata i novih poslova.
  • Jasne i sustavne brige o osiguranju sigurnosti podataka i tehničkoj održivosti stranice.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 183.100,00  kuna od kojih je 100.000,00 kn bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 15.10.2018.-15.10.2019.

Korisnik: Proton EE-Elektronika d.o.o.

Adresa: Duga ulica 12, 43 500 Daruvar

Kontakt osoba:

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Proton EE-Elektronika d.o.o.